ದೇವನದೇ ಎಲ್ಲ

ಸುಮಧುರ ಸರಿಗಮ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ
ಕಂಠ ದೇವನ ಉಡುಗೊರೆ

ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ
ಕರಗಳು ಕರ್ತನ ದೇಣಿಗೆ

ವೇಗದ ಓಟವ ಕಲಿಯಬಲ್ಲೆ
ಕಾಲುಗಳು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಕೊಡುಗೆ

ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹ ಬರೆಯಬಲ್ಲೆ
ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರೇರಕನ ವರದಾನ

ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕವನಗಳ ಗೀಚಬಲ್ಲೆ
ಮನಸ್ಸು ಮನದಿನಿಯನ ಕಾಣಿಕೆ

ನವನವೀನ ವಸ್ತುಗಳ ಆವೀಷ್ಕರಿಸಬಲ್ಲೆ
ಕಣ ಕಣವೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅರ್ಪಣೆ.

ದೇವನಿಂದ ಬರದ ಹೊರತು ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ
ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ದೇವನದೇ ಎಲ್ಲ!
– ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

2 thoughts on “ದೇವನದೇ ಎಲ್ಲ

  1. Very true and introspective. It’s rightly said that the deeds do praise the Lord by themselves. To execute praise worthy deeds one has to tune the thoughts with the Almighty, like these precious lines in the poem.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s