ರೋಗ

ರೋಗಗಳು ಇವೆ ನೂರು
ನನ್ನಲಿ ಅವುಗಳ ಊರು

ಗುಣವಾಗುವ ರೋಗ,
ಗುಣವಾಗದ ರೋಗ
ಮದ್ದಿರುವ ರೋಗ,
ಮದ್ದಿರದ ರೋಗ
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರೋಗ,
ತಕ್ಷಣದ ರೋಗ
ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ ರೋಗ,
ಮಾರಕ ರೋಗ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ರೋಗ
ಅತೀ ಘೋರ ರೋಗ
ನಾ ರೋಗಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪದ
ಮದ್ದಿಲ್ಲದ ರೋಗ

ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನದಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ
ಮಾಡೋ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅರಸುವ
ನೀಡೋ ಸೇವೆಲಿ ಅಪರ್ಥ ಕಾಣುವ
ಶುದ್ದ ಮನಸಲಿ ಕೊಳೆಯ ಕೆದಕುವ
ಇರುವ ಬೆಳಕಲಿ ಮೋಡ ಹುಡುಕುವ
ಬಾಳೋ ಸತ್ಯದಿ ಮೋಸ ಬಯಸುವ
ಉರಿವ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ
ಚಿಗುರೋ ಹುರುಪಿಗೆ ನೀರ ಚೆಲ್ಲುವ
ಒಳಿತ ಅರಿಯದೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ
ಬೆನ್ನು ತಿವಿಯಲು ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವ
ನೆರವ ನೀಡದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ
ಸಾಧು ಸಂತರ ಕಾಲ ಎಳೆಯುವ
ಈ ರೋಗ ಕಾಣದು ಮೊಂಡು ಮನಸಿಗೆ
ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯದು ಮನಸು ಮಾಡದೆ

ಈ ರೋಗಕೆ ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬನೆ
ಇರುವನಾತ ಅಡಗಿ ನಿನ್ನಲೆ
ಸ್ಪರ್ಶ ಬಯಸಿ ಹೋದೆಯಾದರೆ
ರೋಗಮುಕ್ತ ನೀನು ಒಮ್ಮೆಲೆ
– ಪೆದ್ದ ರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s