ಭಿಕ್ಷುಕರು

ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಇದಕ್ಕಾರೂ ಹೊರತಲ್ಲ!

ಭಿಕ್ಷಾಟಣೆ ಆರಂಭ ದೇವನಲಿ
ದಿನದ ಬಿಕ್ಷೆ ಪಡೆದಾಕ್ಷಣ ಮುಂಜಾನೆಯಲಿ
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ
ಧನ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ
ವರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ತನು ತ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕಾಗಿ

ಮಂಚ ತೊರೆದಾಕ್ಷಣ
ಲೋಟ ಕಾಫಿಗಾಗಿ
ತುತ್ತು ತಿಂಡಿಗಾಗಿ
ಸಿಹಿ ನಗುವಿಗಾಗಿ
ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ
ಒಂದು ಸವಿ ನುಡಿಗಾಗಿ

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೋ
ಒಂದು ರುಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಾಗಿ
ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ
ಪರಿಶುದ್ದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ
ಸಲಹೆ ನೆರವಿಗಾಗಿ
ಕ್ಯಾಂಟಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ
ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಚಿ ಬೆಳೆಗಾಗಿ
ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜೆಗಾಗಿ
ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಮಜೆಗಾಗಿ

ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ
ಸವಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ
ಬಾಳ ಸಿಹಿಗಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ
ಒಂದು ಮುತ್ತಿಗಾಗಿ
ಮತ್ತೇ ದೇವನಲಿ
ಸರ್ವ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ
ಸಿಹಿ ನಿದ್ದೆಗಾಗಿ

ಹೋಗಾಚೆ ಭಿಕಾರಿ
ಎನ್ನುವ ಮೊದಲು
ಅರಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಿ
ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಇದಕ್ಕಾರೂ ಹೊರತಲ್ಲ!
-ಪೆದ್ದ ರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s