ಮಹಾಯುದ್ಧ

ಮೂರನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನನ್ನೊಳಗೆ
ಅಂತ್ಯ ಕಾಣದ ಸಮರ ಪ್ರತಿ ಘಳಿಗೆ
ಈ ದೇಹ ಆತ್ಮದ ಸಮರದಲಿ
ಗೆಲುವಿನ ಭರವಸೆಯಿಲ್ಲ
ಸೋಲಿನ ನೆರಳಿಲ್ಲ
ಕಾಳಗದ ಸುಡು ಕಾವಲಿ
ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ ವದನ!
ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆ
ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸೇರಲಿ?
ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನವರೇ!
ಇಬ್ಬರ ಗೆಲುವಿನಲೂ ನಲಿವಿದೆ!
ಎರಡೂ ಸೋಲಿನಲೂ ನೋವಿದೆ!
ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ….
ಅವುಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ!
-ಪೆದ್ದ ರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s