ಕುರುಡು ಬೆಂಕಿ

ಬಡವನ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು
ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಗೆಗೂ ಬಡತನ…
ಹಾರಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ.
ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವಿಗೆ ಕುರುಡರಾದರು
ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದವರೆಲ್ಲರೂ…
ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಾಣಲಾಗದೆ
ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಕ್ಯಾಮೆರದಲಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದ
ಕವಿ ತನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಕವಿತೆ ಬರೆದ.
ಸಂಗೀತಗಾರನೊಬ್ಬ ಪದಗಳಿಗೆ ರಾಗ ತುಂಬಿದ.
ಗಾಯಕನೊಬ್ಬ ಮನ ಕಲಕುವಂತೆ ಹಾಡಲು ಕಲಿತ.
ಕಲೆಗಾರನೊಬ್ಬ ಬೆಂಕಿಯ ಅಂದದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ.
ಪತ್ರಕರ್ತ ಸತ್ಯತೆಯ ವರದಿಯನ್ನೊಂದ ಬರೆದ.
ಓಟಗಾರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ.
ಸೋಡಾ ಬುಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದಳು
ಕುರುಡು ಜನರ ತಾತ್ಸಾರದ ಬೆಂಕಿಯಲಿ
ಕುರುಡು ಬೆಂಕಿ ಬಡವನ ಸುಟ್ಟಿತು!
-ಪೆದ್ದರಿಚ್ಚ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s